Về thảo dược Xa tiền tử 


Xa tiền tử (Plantaginaceae) là một họ thực vật hạt kín trong bộ Lamiales. Họ này bao gồm nhiều loài cây có hoa, thường được tìm thấy trên khắp thế giới, từ các khu vực ôn đới đến cận nhiệt đới và nhiệt đới. Họ Xa tiền tử bao gồm nhiều chi cây phổ biến như Plantago, Veronica và Digitalis (hoa cúc hương).

Các loài trong họ Xa tiền tử thường có các đặc điểm chung như:

Lá đơn, tỉ lệ thực quả và hình dạng khác nhau tùy loài.

Hoa thường có hai môi, thường có màu trắng, và có thể mọc đơn lẻ hoặc thành chùm.

Quả thường là các hạt nhỏ, có thể gắn vào nhau thành cụm.

Một số loài Xa tiền tử có giá trị dược phẩm hoặc y học. Chẳng hạn, Digitalis purpurea (hoa cúc hương) được sử dụng để sản xuất thuốc glycoside digitalis, một chất được sử dụng trong y học để điều trị bệnh tim.

Tuy họ Xa tiền tử không phải là một trong những họ cây nổi tiếng như hoa hồng hay hoa cúc, nhưng nó vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cả môi trường tự nhiên và văn hóa con người.